Verzekeringen particulieren

Algemeen

U wilt uw gezin en uzelf zo goed mogelijk indekken tegen de vele risico's welke zich vandaag de dag voordoen. Natuurlijk kunt u bepaalde risico's zelf wel dragen, of trachten te verkleinen. Er blijven echter risico's over welke grote financiële problemen kunnen opleveren.

Veel risico's zijn niet te overzien en bij sommige bent u zelfs verplicht om deze te verzekeren. Denk hierbij aan het WA-risico voor motorrijtuigen, of de opstalverzekering van het huis welke verplicht gesteld wordt door de hypotheeknemer.

Het is natuurlijk mogelijk dat u zelf op pad gaat om een keuze te maken uit de diverse vormen en verzekeraars. Echter in de meeste gevallen ontbreekt het aan voldoende kennis of tijd. Wij hebben van verzekeren ons vak gemaakt en hebben door ons inzicht in de risico's en de diverse verzekeraars een uitstekend inzicht in de mogelijkheden.

Ook wij verbazen ons nog bijna dagelijks over de grote verschillen in voorwaarden en premies tussen het grote aantal verzekeraars. Ons advies is dan ook, maak gebruik van de kennis en marktinzicht van een onafhankelijk assurantieadviseur.

Heeft u reeds polissen elders lopen en wilt u hierover nader advies, ook dan zijn wij u graag van dienst.

Recreatiewoning

Het is ideaal om een eigen plekje te hebben, een tweede huis, midden in de natuur. Telkens als je er komt, voel je je vrij, even helemaal weg uit de dagelijkse sleur. Zo'n ideale plek verdient het gekoesterd te worden en wil je beschermen tegen alle risico's. Dat is precies wat een recreatiehuisverzekering biedt voor uw tweede woning, ook als u deze wel eens verhuurt. U hebt de keus uit drie mogelijkheden: Beperkt, Uitgebreid en Alle Gevaren. En natuurlijk kunt u ook de inventaris meeverzekeren zodat alle risico's prima gedekt zijn en u zonder zorgen kunt genieten van uw eigen plekje in de natuur.

Uitbreidingen

Het is mogelijk om naast het recreatiewoning ook de inventaris mee te verzekeren. Onder inventaris wordt gerekend: beddengoed, keukengerei, koelkast, kook- en verwarmingsapparatuur met toebehoren, meubilair, stoffering, sanitair, hand- en tuingereedschap, verlichtingsapparatuur, geluidsapparatuur, TV-toestel en videorecorder.

Hobby / sportuitrusting

Ski’s, skates, surfplanken, kampeeruitrusting, foto- of videocamera’s, muziekinstrumenten. Wie actief van zijn vrije tijd geniet, heeft al gauw voor een klein vermogen aan spullen in huis. Zolang dat alles veilig thuis ligt opgeborgen, zijn dergelijke zaken meestal wél verzekerd. Maar als u ze meeneemt om ze buitenshuis te gebruiken, dan blijkt schade niet verzekerd. En juist daar is het risico van diefstal, verlies of schade het grootst! De sportuitrusting verzekering biedt u de perfecte oplossing.

Dekking

De verzekering biedt dekking voor de in de polis vermelde uitrusting(en). U kiest zelf welke uitrusting(en) u wenst te verzekeren. Hobby & sportartikelen kunnen verzekerd worden voorzover ze behoren tot één van de volgende categorieën:

 • racket-/balsport
 • parachute/parapente
 • wintersport
 • in-line-skaten/skeeleren
 • wandel-/berg-/klimsport
 • surf-/zeilplank/kano
 • duiksport
 • kamperen
 • ruitersport
 • audio/video/foto/film
 • vecht-/verdedigingssport
 • muziekinstrumenten
 • hand-/kruisboog

Gedekt is diefstal, verlies en beschadiging van alle tot de verzekerde uitrusting(en) behorende artikelen. Zie de voorwaarden voor details.

Fiets

Hij brengt ons dagelijks naar school of werk, neemt ons in het weekend mee uit, naar de stad of de natuur in. Kortom: de fiets staat altijd voor ons klaar. En daarom willen we hem natuurlijk goed beschermen tegen de risico's van diefstal of schade.

Dekking

Een fietsverzekering kan dekking bieden voor:

 • alle van buiten komende onheilen (ook als gevolg van eigen gebrek)
 • diefstal na braak aan een ruimte die met een slot is afgesloten of diefstal van een fiets die met een ART goedgekeurd slot is afgesloten

WA-risico

Het WA-risico (schade aan derden) veroorzaakt met de fiets in normaliter verzekerd via de AVP (Aansprakelijkheidsverzekering Particulier).

Datatag

Datatag is een nieuw geavanceerd diefstal preventiesysteem. Doordat de fiets wordt voorzien van zogenaamde tags (een soort chips) wordt de fiets minder aantrekkelijk voor diefstal. De tags, die door de rijwielhandelaar worden aangebracht, bevatten een unieke code met alle gegevens van de eigenaar van de fiets. Deze code wordt geregistreerd in een landelijk systeem. Door de aanwezigheid van de tags kan de politie met behulp van een scanner in luttele seconden zien of een fiets is gestolen. Wanneer u kunt aantonen (door middel van een registratiebewijs) dat uw fiets is voorzien van dit tagsysteem, is bij diefstal vaak geen eigen risico van toepassing.

Kostbaarheden

Wat voor electronica geldt, gaat zeker op voor kostbaarheden zoals lijfsieraden, antiek, schilderijen etc. Ook hier is sprake van een dekking waarbij elke schade veroorzaakt door een plotseling van

Auto en motor

Bij de motorrijtuigverzekering is er normaliter sprake van een drietal verschillende dekkingen. Bepalend bij de keuze voor een specifieke dekking, zijn een aantal zaken van belang. De belangrijkste hierbij zijn de leeftijd van de auto, de reeds opgebouwde bonus-malus korting, de waarde van het voertuig en de mate waarin u zelf enig risico aanvaardbaar vindt. Wij geven hieronder een overzicht van de belangrijkste dekkingvormen.

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

Dit is een wettelijk verplichte verzekeringsvorm. De verzekering verzekert de schade die met uw voertuig aan anderen wordt toegebracht. De wetgever wil hiermee de bescherming van het verkeersslachtoffer zeker stellen. Het minimale verzekerde bedrag bedraagt per polis € 1.000.000,-.

Beperkt Casco (Mini-Casco)

Deze dekking is een aanvulling op de WA-verzekering en verzekert de schade aan het motorrijtuig veroorzaakt door o.a. brand, diefstal, storm, aanrijding met loslopende dieren en ruitbreuk. De gedekte schade-evenementen staan letterlijk op de polis aangegeven.

Risico

Deze verzekering dekt het financiële risico van vroegtijdig overlijden van de verzekerde en/of zijn partner. Wilt u niet dat na het overlijden van u of uw partner de achterblijvende partner en

Nabestaande

De Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) is per juli 1996 vervangen door de Algemene nabestaandenwet (Anw). Dit heeft tot gevolg dat een grote groep nabestaanden niet meer in aanmerking komt voor een uitkering. Komt men wel in aanmerking dan is de uitkering in het algemeen belangrijk lager.

Dit z.g. Anw-hiaat is te voorkomen d.m.v. een overlijdensrisicoverzekering waarbij een kapitaal wordt uitgekeerd bij overlijden, hetwelk gedurende een bepaalde periode opgesoupeerd kan worden, rekening houdend met de ontvangen rente c.q. het beleggingsresultaat.

Het is ook mogelijk om een z.g. nabestaanden pensioen te verzekeren, waarbij u een doorlopend basisinkomen verzekert gedurende een vooraf bepaald aantal jaren. Mede gezien het aantal mogelijkheden, is het verstandig om u vooraf hierover te laten adviseren.

Bromfiets

Ook hiervoor bestaan diverse vormen van verzekering, zoals het WA-risiko (wettelijk verplicht), de WA/Diefstal-verzekering en de z.g. Allrisk-verzekering, waarbij ook schade aan de bromfiets is meeverzekerd.

De premie is afhankelijk van de gekozen dekking, het soort bromfiets en de leeftijd en postcode van de regelmatig berijder.

Studie

Dit betreft een manier van doelsparen voor het geval uw kind(eren) later gaan studeren. De Overheid legt de student of zijn ouders steeds hogere lasten op, waardoor een steeds groter deel van de st

Ziektekostenverzekering

Premieberekening / aanvraag